Audiovizuální metoda - The Audiovisual Method

Audiovizuální metoda se vyvíjela v těsné souvislosti s audiolinguistickou metodou. Zakládá se tedy na stejných principech, přičemž se snaží včlenit do výuky vizuální prvky. Tato metoda se od audiolingvistické metody odlišuje převážně v pořadí neboli sledu informací či učebního materiálu, který předává učitel svým studentům. První fáze vyučovací hodiny začíná prezentací jednoho či více obrázků doplněných akustickým podnětem ve formě dialogu. První fáze se tedy stává určitým akusticko-vizuálním stimulem. Druhá fáze vyučování je tzv. vysvětlovací fáze. V této fázi učitel vysvětluje a objasňuje studentům významy slov a gramatických jevů, kterým studenti v dialogu nerozuměli, ptá se studentů a odpovídá na jejich dotazy, popřípadě nechá přehrát dialog ještě jednou. Ve třetí fázi se studenti snaží naučit se dialog zpaměti, kdy stále mají k dispozici obrázek a tištěný text. Ve čtvrté fázi mají studenti prokázat schopnost uplatnit informace zjištěné v předešlých fázích, a to prakticky pomocí různých scének nebo rolí či mohou vést obdobný dialog, který se váže k novému obrázku. Gramatické jevy, které studenti slyšeli ve zvukové podobě procvičuje učitel pomocí vzorových vět, a to na bázi drilu.

PODZIMNÍ JAZYKOVÉ KURZY 2021 - AUTUMN

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3240 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 180 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 13. 9. do 17. 9. 2021

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK

British Council

Oxford Bookshop