Čekejte prosím...

Anglická přání - English wishes

V dnešním globálním světě potkáváme spousty cizinců, ať na dovolených, studijních či pracovních pobytech nebo třeba jenom na internetu. S některými navážeme hlubší vztah, a proto občas nastanou životní situace, kdy je vhodné jim poděkovat, popřát k narozeninám, svatbě, narození potomka, kondolovat, pogratulovat ke studijnímu či kariérnímu úspěchu nebo poslat přání k některému významnému svátku.

Co se týká Britů, tak je všeobecně známo, že pošlou v průměru 55 ´greeting cards´ každý rok. Popřát k narozeninám, svatbě či Vánocům je samozřejmost, ale ve Spojeném království je zvykem poslat přání ke všem možným důležitým událostem v životě. Jestli hledáte nápad, jak napsat zdvořilý i osobitý pozdrav v angličtině, zkuste se inspirovat.

Velikonoce, Díkůvzdání, Vánoce a Nový rok - Easter, Thanksgiving, Christmas and New Year

Právě svátky a významné dny patří mezi ty, ke kterým si přejeme snad všichni. Dává to vlastně smysl, jsou pozorovatelné nejen v kalendáři a každý si na ně vzpomene – na rozdíl třeba od narozenin.

Happy Easter! Veselé Velikonoce!
Happy Thanksgiving! Veselé Díkůvzdání!
Merry Christmas! Veselé Vánoce!
Happy New Year! Šťastný Nový rok!
Merry Christmas and a Happy New Year! Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!
Happy Holidays! Hezké svátky!
Happy Holidays to you and your family. Krásné svátky Tobě/Vám i Tvé/Vaší rodině.

Season’s greetings... Hope you and your family will have a wonderful holiday.

Příjemné prožití vánočních svátků Tobě/Vám a Tvé/Vaší rodině.
Be Merry! Be Happy! Have a wonderful Christmas! Buďte veselí! Buďte šťastní! Mějte úžasné Vánoce!
Merry Christmas. I hope your holidays are enjoyable and relaxing. Veselé Vánoce. Doufám, že je prožijete radostně a klidně.
May your Christmas be filled with lots of happiness, peace and love… and lots of presents.
Veselé Vánoce plné štěstí, klidu, lásky… a spousty dárků.
Hope you and your family will have a wonderful holiday.
Příjemné prožití vánočních svátků Tobě/Vám i Tvé/Vaší rodině.
We wish you a festive Christmas season and success in 2023. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2023.
Wishing you a beautiful Christmas and happiness in the New Year. Přejeme Vám krásné Vánoce a štěstí do nového roku.
May Father Christmas be generous and wishing you many joyous experiences in 2023 … Bohatého ježíška a spoustu radostných chvil v roce 2023 Vám přejí …
Wishing you a peaceful undisturbed Christmas break and a happy New Year … Klidné, ničím nerušené prožití vánočních svátků a nový rok plný pohody Vám přejí …
Wishing you good health, personal joy and professional success and satisfaction in the New Year. Hodně zdraví, osobních i  pracovních úspěchů a spokojenosti do nového roku.
Wishing you many wonderful Christmas moments and a tranquil start to 2023 … Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc a klidné vkročení do roku 2023 Vám přejí …
Thank you for your cooperation in 2022 and wishing you many personal and professional successes in 2023. Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022 a  do roku 2023 Vám přejeme mnoho osobních i  pracovních úspěchů.
Wishing you the right track in 2023. Přejeme Vám, ať v  roce 2023 jdete správným směrem.

Wishing you a very Merry Christmas and a wonderful Happy New Year! May all your dreams for the coming year be fulfilled.

Přejeme Vám veselé Vánoce a úžasný šťastný Nový rok! Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechny Vaše sny.

Wishing you a happy and magical New Year. We hope it brings you lots of joy and happiness. All the best.

Přejeme Vám šťastný a kouzelný Nový rok. Doufáme, že Vám přinese spoustu veselí a štěstí. Vše nejlepší.

To our customers and friends we extend our best wishes for a joyous holiday season and prosperous New Year.

Všem našim zákazníkům a přátelům přejeme radostné vánoční svátky a úspěšný Nový rok.

 

Narozeniny, výročí - Birthday, anniversary

I k narozeninám se přeje – ideálně – každý rok. A pokud ne každý rok, tak alespoň ke kulatinám. Takové přání zpravidla potěší už jen svou existencí, protože je jeho příjemce rád, že jste si vzpomněli. 

Happy Birthday! Vše nejlepší k narozeninám!
Birthday greetings! Vše nejlepší k narozeninám!
May all your wishes come true. Happy Birthday! Ať se Ti/Vám splní všechna přání. Vše nejlepší k narozeninám!
Best wishes, … Všechno nejlepší, …

Happy Birthday! Wishing you all the best for today and in the future.

Krásné narozeniny! Přeji Ti/Vám vše nejlepší k dnešnímu dni i do budoucna.
Happy Birthday! We hope all your dreams and wishes come true. Vše nejlepší k narozeninám! Doufáme, že se Ti/Vám splní všechny Tvé/Vaše sny a přání.

Happy Birthday! Hope your day is filled with lots of love and laughter! May all your birthday wishes come true.

Vše nejlepší k narozeninám! Ať je Tvůj/Váš den plný lásky a smíchu/radosti. Ať se splní všechna Tvá/Vaše přání.
I wish you happiness, health and so many good things in your life. Happy Birthday! Přeji Ti/Vám štěstí, zdraví a vše nejlepší v Tvém/Vaše životě. Krásné narozeniny!

Wishing you the best on your birthday. May every day in a year be filled with love, health, happiness and friendship. Happy Birthday.

Přeji Ti/Vám vše nejlepší k narozeninám. Ať každý den v roce je plný lásky, zdravý, štěstí a přátelství. Krásné narozeniny!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday! Přeji Ti/Vám v tento speciální den hodně štěstí. Krásné narozeniny!
Many happy returns! Hodně štěstí a zdraví!
Wishing you every happiness on your special day. Přeji Ti/Vám hodně štěstí v tento speciální den.
Enjoy your special day! Užij si Tvůj/Váš speciální den.
Happy Anniversary! Hodně štěstí k výročí!
Have a great Anniversary!
Blahopřeji k výročí!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary! Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary! Blahopřejeme ke zlatému výročí svatby!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary! Blahopřejeme k diamantovému výročí svatby!
Cheers! Na zdraví!

Poděkování, omluva - Acknowledgment, apology

Poděkování se týká nejen kamarádů, ale třeba i obchodních partnerů. Dostali jste například sponzorský dar? Poslat poděkování je to nejmenší, co můžete udělat.

Many thanks for… Mnohokrát děkuji za…
We are very grateful to you for… Jsme Ti/Vám velmi vděční za…
It was really kind of you to help me with … . I really appreciate it. Velmi Ti/Vám děkuji za pomoc s … . Opravdu si toho velmi vážím.

I appreciate all the time you were able to give to help me with … . It really means a lot.

Děkuji, že jsi/jste mi byl po celou dobu nápomocen s … . Hodně to pro mě znamená.
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you! To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my Tobě/Vám!
I really don't know how to thank you for… Opravdu nevím, jak Ti/Vám mám poděkovat za…
Thanks for the time and effort you gave to me. You’re the best. Děkuji za Tvé/Vaše úsilí a čas, který jste mi dal/a. Jste skvělý/á.
As a small token of our gratitude…
Jako malý projev naší vděčnosti…
We would like to extend our warmest thanks to… for… Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování… za…
I´m really sorry. I didn´t mean to hurt you. Je mi to opravdu líto. Nechtěl/a jsem Ti/Vám ublížit.
I hope you will accept my apology. Věřím a doufám, že přijmeš/te moji omluvu.
I am sorry for the damage I made. Omlouvám se za to, co jsem způsobil/a.

Uzdravení, podpora - Recovery, support

Čas od času se každý z nás může dostat do obtížné životní situace a v takovém momentě jistě každého potěší vlídná slova vyjadřující podporu.

Get on well soon. Uzdrav/te se brzy.
I hope you make a swift and speedy recovery. Doufám, že se rychle uzdravíš/te.
Thinking of you. May you feel better soon. Myslím na Tebe/Vás. Doufám, že se brzy uzdravíš/te.
We hope that you will be up and about in no time. Doufáme, že budeš/te hned zase jako rybička.

May your hospital stay be only short. Wishing you a complete and restful recovery. Get well soon!

Ať je Tvůj/Váš pobyt v nemocnici co nejkratší. Přejeme Ti/Vám klidné uzdravení. Brzy se zotav/te!
We’re missing you lots at (home / work / school). Wishing you a speedy recovery and looking forward to having you back soon. Moc nám doma / v práci / ve škole chybíš/te. Přejeme Ti/Vám brzké uzdravení a těšíme se na Tebe/Vás brzy.
Hang in there. We care about you. Vydrž/te. Jsme s Tebou/Vámi.
Don´t get discouraged. Everything will work out. Nenech/te se odradit. Vše bude dobré.
Everything will be good soon. Just hang in there and don´t worry about it too much. Vše bude brzy dobré. Jenom vydrž/te a neboj/te se toho.
Congratulations on… Blahopřejeme k…
Well done. We knew you could do it. Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš/te.
I wish you every success in… Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v…
I wish you the best of luck and every success in… Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v…

Studijní, pracovní úspěch - Study, career success

Akademické a kariérní úspěchy jsou důležitým okamžikem v životě každého člověka, proto si zaslouží slova uznání.

Congratulations on passing your exams!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Well done on acing your exam!
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Congratulations on getting your Bachelor´s Degree and good luck in the world of work.
Blahopřejeme k dokončení bakalářského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Congratulations on your graduation! Gratulujeme k promoci!
Congratulations on getting the job! Gratulujeme k novému zaměstnání!
We wish you the best of luck in your new job at… Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v…
Good luck on your first day at… Hodně štěstí první den v…
We wish you the best of luck in your new position of… Přejeme Vám hodně štěstí v nové pozici…

Zásnuby, manželství - Engagement, marriage

Pokud se chystáte na svatbu svých přátel, blízkých či rodiny nebo naopak na svatbu nejdete, ale rádi byste novomanželům alespoň popřáli, připravte si originální svatební přání nebo zvolte některé z těch běžných.

Congratulations on your engagement!
Blahopřejeme k Vašemu zasnoubení!
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Blahopřejeme k Vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Přejeme Vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co je před Vámi.
Congratulations on tying the knot! Gratulujeme ke svatbě!
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratulujeme a přejeme Vám oběma hodně štěstí k Vašemu svatebnímu dnu.
Congratulations to the bride and groom on their happy union. Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
May your joining together bring you more joy than you could have imaged. Ať Vám společné spojení přinese více radosti, než jste si dokázali představit.
May your marriage is filled with love, happiness and friendship for all the years of your lives!  Ať je Vaše manželství naplněno láskou, štěstím a přátelstvím po celý Váš život!
You know that together you stronger together you are one. Have a wonderful married life. Víte, že spolu budete silnější, společně jste jednotní. Nádherný manželský život.
Wishing you both lots of joy and happiness on your wedding day. May it be the start of a wonderful and exciting life together. Lots of love. Přeji Vám oběma hodně radosti a štěstí ve Vašem svatebním dni. Ať je to začátek společného nádherného a vzrušujícího života. Spousta lásky.
I wish you many years of unbreakable love and laugher. Congratulations! Přeji Vám mnoho let neporušené lásky a smíchu. Blahopřeji!

Narození miminka - Baby´s birth

Jestliže se někomu  ve vašem okolí narodil potomek, pak to chce nejen řádné zapíjení, ale také hezkou gratulaci.

Congratulations on your new arrival! Blahopřejeme k Vašemu novému přírůstku!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl! Blahopřejeme k příchodu Vašeho chlapečka/holčičky!
Congratulations on the safe arrival of your newest family member. All the best! Gratulujeme k bezproblémovému příchodu nového člena rodiny. Vše nejlepší!
Congratulations on the safe arrival of your new and healthy baby boy/girl! May your new role as proud parents be filled with much joy and happiness. Lots of love. Gratulujeme k bezpečnému příchodu nového chlapečka/holčičky! Ať je Vaše nová rodina naplněna radostí a štěstím. Hodně lásky!
Congratulations to the proud parents who have such a sweet baby. Gratulujeme hrdým rodičům, kteří mají tak sladké dítě.
You must be so happy! Wishing you happy memories with you little angel. Musíte být tak šťastní. Přeji Vám šťastné chvíle s Vaším andílkem.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter. Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro Tebe/Vás a Tvého/Vašeho/Tvou/Vaši syna/dceru.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents. Hrdým rodičům… . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý/á, že budete skvělými rodiči.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations. Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození Vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.

Kondolence - Condolence

K těžkým obdobím života patří ztráta někoho blízkého. I v takovém případě je – snad víc než kdy jindy – vhodné projevit účast. Kondolenční přání samozřejmě nezmenší smutek pozůstalých. Je ovšem jakýmsi společenským gestem a zároveň výpovědí o tom, jaký jsme měli k zemřelému vztah a jak moc nám bude chybět.

I am truly sorry for your loss. Je mi moc líto Tvé/Vaší ztráty.
We are so very sorry to hear about your loss.
Je nám velmi líto Tvé/Vaší ztráty.
Please know that your friends love you and are here for you. Tví/Vaši přátelé jsou tu pro Tebe/Vás.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s Tebou/Vámi a Tvou/Vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Please accept my deepest condolences for your loss. Přijmi/Přijměte prosím mou nejhlubší soustrast.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time. Přijmi/Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Please accept our most sincere condolences to you and your family. Přijmi/Přijměte prosím naši nejhlubší soustrast s Vámi a Vaší rodinou.
I offer you my deepest condolences on this dark day. Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
We wish to express our condolences to you. Please know that you and your family are surrounded by the love of many who care. Rádi bychom Vám vyjádřili naši soustrast. Prosím vězte, že jste Vy a Vaše rodina obklopeni láskou a péčí.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … . Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,… .
I hope you and your family find the peace you need to get you through this time in your life. Doufám, že Ty/Vy a Tvá/Vaše rodina naleznete klid, který v tuto chvíli potřebujete.

 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council