Čekejte prosím...

Jak se správně představit v angličtině?

Představování se patří k základním schopnostem a dovednostem každého z nás a v cizím jazyce je jedním z témat, které se učíme mezi prvními. Nejde jen o pár frází, ale zahrnuje pozdravení se a podání základních informací o tom, kdo jsme, odkud jsme a co děláme. Pro někoho to může být velmi jednoduché a zvládne to během jedné hodiny, pro někoho to může být tvrdý oříšek. Jednoduché to rozhodně není, proto se na toto téma podíváme trochu podrobněji. Správné představení se v cizím jazyce ovlivňují 2 faktory - obsah a množství informací, které chceme sdělit a situace, ve které se nacházíme.

Na základě prvního dojmu si většinou uděláme obrázek o dané osobě a ten se poté už jen velmi těžko mění, proto je představování se velmi důležitou součástí téměř ve všech životních situacích. Je tedy dobré vědět, jak se zachovat, a co říci při představování sebe i někoho jiného. Dobrý první dojem potřebujeme udělat nejen na potenciální nadějný protějšek, ale i přátele, kolegy nebo budoucího zaměstnavatele. 

Bohužel neexistuje jeden jediný a všeobecně fungující způsob toho, jak se správně představit, a to zejména proto, že se pokaždé představujeme někde jinde. Forma představení, kterou zvolíme, závisí i na tom, komu se představujeme, kde a proč. Při představování většinou sdělujeme víc, než jen jméno a příjmení. Velmi často připojíme informace o tom, odkud jsme, jaké je naše povolání a co děláme ve svém volném čase. Záleží také, při jaké příležitosti se představujeme. Může to být první den v novém zaměstnání, při úředním jednání nebo na dovolené. Někdy představujeme sami sebe a jindy někoho jiného. 

Neformální představování

Pod pojmem neformální představování si můžeme představit setkání s přáteli při volnočasových aktivitách, na schůzkách nebo na večírcích. Při takovýchto událostech používáme neformální fráze a výrazy. Hlavními tématy nebudou podrobné životopisy účastníků setkání, ale spíše témata, jako rodina, zájmy nebo dovolená. 

Představování sama sebe

Při přímém neformální představování můžeme použít tyto fráze:

Hi, my name´s Susan. Čau, jmenuji se Susan.
Hello, I´m Paul. Ahoj, jsem Paul.
They call me Mary. Jmenuji se Mary.

Představování někoho jiného

Při nepřímém neformálním představování lze použít tyto výrazy:

This is my sister Jane and this is my colleague Sarah. Toto je moje sestra Jane a toto je má kolegyně Sarah.
These are our neighbours. Toto jsou naši sousedé.
I would like you to meet Lucy. Ráda bych ti/Vám představila Lucy.
Monica, meet Sam. Monico, seznam se se Sam.
Please meet my wife Kate. Prosím seznam se s mou ženou Kate.
Do you know Leonardo DiCaprio? Znáš/te se s Leonardem DiCapriem?
By the way, do you know each other? Michael and Sabine? Mimochodem, znáte se? Michael a Sabine?

Odpověď na představování

Pleased to meet you. Rád/a tě/Vás poznávám.
Nice to meet you. Jsem rád/a, že tě/Vás poznávám.
It´s really nice to meet you. Je velmi milé tě/Vás poznat.
It´s a pleasure to meet you. Je potěšením tě/Vás poznat.
How do you do. Těší mě.
I´ve been looking forward to meeting you. Těšil/a jsem se na setkání s tebou/Vámi.
I´ve been waiting to meet you. Těšil/a jsem se na setkání s tebou/Vámi.

 

Formální představování

V případě oficiálních událostí, jako jsou pracovní pohovory, přednášky, prezentace či podobné situace související se zaměstnáním, použijeme formální jazykové výrazy. Při těchto aktivitách nestačí sdělit pouze naše jméno a věk, ale je ideální přidat i informace o vzdělání, pracovních zkušenostech a současném zaměstnání, přičemž během těchto situací je dobré se představit v tom nejlepším světle a mluvit především o tom, co je pro danou profesi relevantní a zejména také o tom, co se nám povedlo.

Představování sama sebe

Při přímém formálním představování je dobré uvést celé jméno. Hello není úplně to samé, jako české Ahoj. Můžeme ho použít i ve formálnějších situacích s významem Dobrý den.

Good morning, my name is Scarlett Johansson. Dobré ráno, jmenuji se Scarlett Johansson.
Let me introduce myself, my name is Johnny Depp. Dovolte mi, abych se představil, jmenuji se Johnny Depp.
Allow me to introduce myself, I am Jennifer Aniston. Dovolte, abych se představila, jsem Jennifer Aniston.
May I introduce myself, I am Brad Pitt. Mohu se Vám představit, jsem Brad Pitt.
First let me introduce myself, my name is George Clooney. Nejdříve mi dovolte se představit, jmenuji se George Clooney.

Představování někoho jiného

Při nepřímém formálním představování lze použít výrazy v tabulce. Pokud chceme někoho oslovit nebo vyrušit, použijeme spojení Excuse me, které odpovídá českému Nezlobte se ...

May I introduce Mrs Kate Winslet to you? Mohu Vám představit paní Kate Winslet?
Let me introduce you to Mr Green. Dovolte mi, abych Vám představil/a pana Greena.
I would like you to meet Julia Roberts. Rád/a bych Vám představil/a Julii Roberts.
I would like to introduce you to our friends. Chtěl/a bych Vás představit našim přátelům.
It is with great pleasure that I introduce Professor Smith. S velkým potěšením Vám představuji profesora Smithe.
Ladies and Gentlemen, I have great pleasure in introducing Natalie Portman. Dámy a pánové, je mi ctí Vám představit Natalii Portman.
Ladies and Gentlemen, it is a great pleasure to introduce Bradley Cooper. Dámy a pánové, je mi ctí představit Vám Bradleyho Coopera.

Odpověď na představování

I´m delighted to meet you, Mr Dickens. Jsem potěšen/a, že se s Vámi mohu setkat, pane Dickensi.
Do you know Cameron Diaz. No, I haven´t yet had the pleasure. Znáte Cameron Diaz? Ne, ještě jsem neměl/a tu čest.

Dialog č. 1

Susan: Hello, Jasmine, let me introduce you to Charles, my colleague.

Susan: Charles, this is my good friend Jasmine.

Jasmine: Hello, Charles, how are you?

Charles: I´m fine, thanks. What about you, Jasmine?

Jasmine: Fine, thanks.

Dialog č. 2

Jane: Hi, Rose, I would like you to meet my boyfriend John.

Jane: John, this is Rose my friend.

Rose: Hi, John. Nice to meet you.

John: Hi, Rose. Nice to meet you, too. How are you?

Rose: I´m fine, thank you. And what about you?

John: I´m fine, too.

Další důležité fráze při představování

What´s your name?

Jak se jmenuješ/te?

My name´s Anna Smith.

Jmenuji se Anna Smith. 

Where are you from?/Where do you come from?

Odkud jsi/jste? Odkud pocházíš/te?

I´m from the Czech Republic./I come from the Czech Republic.

Jsem z České republiky./Pocházím z České republiky.

Where do you live?

Kde bydlíš/te?

I live in Olomouc.

Bydlím v Olomouci.

How old are you?

Kolik je ti/Vám let?

I´m 30 years old.

Je mi 30 let.

What´s your job?/What do you do?

Jaké je tvé/Vaše zaměstnání?/Co děláš/te?

I´m a manager./I work as a manager.

Jsem manažer./Pracuji jako manažer.

Are you single or married?

Jsi/Jste svobodná nebo vdaná?

I´m married.

Jsem vdaná.

Do you have any brothers or sisters?

Máš/te nějaké bratry nebo sestry?

I have a sister.

Mám sestru.

Do you have any children?

Máš/te nějaké děti?

I have a son and a daughter.

Mám syna a dceru.

What are your hobbies?/What are you interested in?/What do you do in your free/leisure/spare time?

Jaké jsou tvé/Vaše koníčky?/O co se zajímáš/te?/Co děláš ve svém/Vašem volném čase?

I like speaking English, reading books and travelling./I´m interested in dancing/going to the cinema or theatre.

Ráda mluvím anglicky, čtu knihy a cestuji./Zajímám se o tanec, chození do kina nebo divadla.

What´s your phone number?

Jaké je tvé/Vaše telefonní číslo.

My phone number is 777 888 999.

Mé telefonní číslo je 777 888 999.

What´s your email address?

Jaká je tvá/Vaše emailová adresa?

My email address is eng-olomouc@email.cz.

Má emailová adresa je eng-olomouc@email.cz.

What´s you address?

Jaká je tvá/Vaše adresa?

My address is Mlýnská 4, Olomouc, 779 00.

Má adresa je Mlýnská 4, Olomouc, 779 00.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council