Čekejte prosím...

Mezinárodní cambridgeské zkoušky - Všeobecná angličtina - General English

Mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky – Cambridge English for Speakers of Other Languages (Cambridge ESOL), které po celém světě zajišťuje University of Cambridge a pro Českou republiku Britská rada (British Council), jsou určeny všem, kteří se učí anglicky a jejichž mateřským jazykem není angličtina.

Každý rok je skládá více jak 5 milionů lidí ve 130 zemích světa. Jsou uznávány univerzitami, zaměstnavateli, mezinárodními organizacemi i vládami po celém světě. Mohou být vstupní bránou k vyššímu vzdělání i lepším pracovním příležitostem a zvýšit možnost cestování. Zájemci se mohou zaregistrovat ke cambridgeským zkouškám, aniž by museli doložit své vzdělání nebo zkoušku nižší úrovně.

Testují všechny 4 základní jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvení a psaní i praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby. V současné době lze absolvovat cambridgeské zkoušky jak v písemné, tak v online podobě (FCE, CAE), mají stejný formát a vedou k získání téhož mezinárodně uznávaného certifikátu. Vzorové testy všech cambridgeských zkoušek naleznete na stránkách Cambridge Assessment English.

Úrovně jednotlivých zkoušek vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) a mají 5 úrovní náročnosti A2 - C2. První tři ze zkoušek tzn. úrovně A2 - B2 jsou dostupné i ve variantě tématicky přizpůsobené  dětem školního věku, přičemž testují stejné úrovně jazykové kompetence. Předstupněm těchto certifikátů jsou zkoušky určené pro děti, které s angličtinou teprve začínají, YLE - Young Learners English.

Výstupem cambridgeských zkoušek je oddělené bodové hodnocení pro každou z testovaných jazykových dovedností, přičemž o získání či nezískání certifikátu rozhoduje celkové bodové skóre, tedy průměr bodů získaných za jednotlivé testované dovednosti. Výsledky zkoušek jsou na detailní bodové škále od 80 do 230, která počítá i s výsledkem lepším nebo horším, než odpovídá zvolené pokročilosti.

Pokud předvedete lepší výkon, než odpovídá testované úrovni (např. C1 u CAE), dostanete certifikát této zkoušky CAE, obsahující navíc potvrzení, že jste na úrovni vyšší (např. C2), nikoli však vlastní certifikát CPE. Pokud předvedete výkon o jednu úroveň horší, certifikát o složení CAE nedostanete, ale získáte alespoň certifikát deklarující úroveň nižší, v tomto případě (B2).

V České republice zkoušky organizují autorizovaná testovací centra v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Pardubicích, Zlíně, Opavě, Frýdku-Místku a Jihlavě. Složit zkoušky je ale možné i v dalších městech v partnerských institucích testovacích center. Ceny se pohybují zhruba od 1200 do 5000 Kč s ohledem na typ zkoušky a testovanou jazykovou úroveň.

V České republice jsou cambridgeské zkoušky oficiálně uznávané Ministerstvem školství, složením zkoušky PET a vyšší lze tedy např. nahradit zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky. Lze jimi nahradit jazykové vstupní zkoušky na řadě zahraničních univerzit vyučujících v angličtině, zpravidla od úrovně FCE nebo CAE výše. 

Všichni, kteří danou zkoušku absolvují úspěšně, obdrží certifikát, který je zasílán příslušnému zkouškovému centru přibližně 6 týdnů po zveřejnění výsledků. U počítačové verze jsou certifikáty k dispozici také po 6 týdnech od složení zkoušky. Výhodou je, že certifikát z cambridgeské zkoušky má neomezenou platnost. Cambridgeské certifikáty uznávají desetitisíce organizací po celém světě a významně tak mohou svým držitelům pomoci při žádostech o zaměstnání v nejrůznějších institucích a soukromých společnostech.


KET - Key English Test (A2) - mírně pokročilý

Cambridge English: Key neboli Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek a ověřuje znalost tohoto jazyka na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Cambridge English: Key for Schools (KETfS) je zkouška pro žáky od 11 do 14 let, je na stejné úrovni jako Cambridge English: Key a vede k získání stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdíl je v obsahu a zpracování témat, která jsou zacílena a přizpůsobena zájmům a zkušenostem žáků základních škol. Zkoušky lze složit po cca. 200 - 250 hodinách výuky.

Tato zkouška testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Je prvním krokem pro studenty, kteří se začínají učit anglicky a chtěli by postoupit k dalším cambridgeským zkouškám. Cílem přípravy na tuto zkoušku je získat všeobecnou základní znalost anglického jazyka.

Test má 3 části (čtení a psaní, poslech, mluvený projev) a dokládá, že uživatel ovládá základy angličtiny, a že je schopen dorozumět se v každodenních situacích. Ve stejný den se testuje čtení a psaní plus poslech, ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. Po absolvování zkoušky jsou studenti schopni používat angličtinu při studiu, práci i cestování.

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Čtení/psaní (70 minut) - 50 %
 2. Poslech (30 minut) - 25 %
 3. Rozhovor (8 až 10 minut pro dvojici kandidátů) - 25 %

 

PET - Preliminary English Test (B1) - nižší středně pokročilý

Cambridge English: Preliminary neboli Preliminary English Test (PET) představuje asi 2/3 přípravy na zkoušku FCE. Ověřuje znalost tohoto jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS) je zkouška pro žáky druhého stupně základních škol, je na stejné úrovni jako Cambridge English: Preliminary a vede k získání stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdíl je v obsahu a zpracování témat, která jsou zacílena a přizpůsobena zájmům a zkušenostem žáků základních škol. Zkoušky lze složit po cca. 380 hodinách výuky.

Tato zkouška testuje praktickou znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Studium vedoucí k úspěšnému složení zkoušky by mělo vybavit studenta jazykovými schopnostmi, které mu umožní komunikaci v anglicky mluvícím prostředí. Nesplňuje nároky pro přijetí na anglické univerzity. Doporučujeme ji pro ty uchazeče, jejichž cílem je složit zkoušku FCE, ale nemají k tomu ještě dostatek znalostí a sebedůvěry.

Zkouška se skládá ze 3 částí (čtení a psaní, poslech, mluvený projev), přičemž ve stejný den kandidáti vykonávají čtení a psaní plus poslech a ústní část většinou v jiný den za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. Certifikát je dokladem o schopnosti komunikace v anglickém jazyce v každodenních praktických situacích a je dobrým základem pro získání profesní kvalifikace v angličtině.

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Čtení/psaní (90 minut) - 50 %
 2. Poslech (30 minut) - 25 %
 3. Rozhovor (10 až 12 minut pro dvojici kandidátů) - 25 %

 

FCE - First Certificate in English (B2) - vyšší středně pokročilý

Cambridge English: First neboli First Certificate in English (FCE) je ze všech cambridgeských zkoušek nejrozšířenější a nejžádanější. Ověřuje znalost tohoto jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Cambridge English: First for Schools (FCEfS) je zkouška pro studenty na středních školách, gymnáziích a jazykových školách, je na stejné úrovni jako Cambridge English: First a vede k získání stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdíl je v obsahu a zpracování témat, která jsou zacílena a přizpůsobena zájmům a zkušenostem žáků středních škol. Zkoušky lze složit po cca. 500 - 600 hodinách výuky.

Tato zkouška testuje praktickou znalost angličtiny na vyšší středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Je to zkouška předpokládající hlubší znalosti anglického jazyka a vyžaduje pečlivou přípravu a zvládnutí všech základních jazykových dovedností na výborné úrovni.

Tato zkouška má 4 části (čtení a gramatika, psaní, poslech, mluvený projev), přičemž ve stejný den kandidáti vykonávají čtení s gramatikou, psaní a poslech a ústní část většinou v jiný den za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. Od posluchačů této úrovně se očekává, že mají schopnost komunikovat a psát anglicky na takové úrovni, aby mohli studovat nebo pracovat v anglicky mluvícím prostředí.

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Čtení/užití anglického jazyka (75 minut) - 40 %
 2. Psaní (80 minut) - 20 %
 3. Poslech (40 minut) - 20 %
 4. Rozhovor (14 minut pro dvojici kandidátů) - 20 %

 

CAE - Certificate in Advanced English (C1) - pokročilý

Cambridge English: Advanced neboli Certificate in Advanced English (CAE) je vyšší a náročnější zkouška než FCE. Ověřuje znalost tohoto jazyka na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Tato zkouška testuje praktickou znalost angličtiny na pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací. Představuje vysokou jazykovou způsobilost pro ty, kteří používají angličtinu v rozsáhlé míře a je vhodná pro ty, kteří chtějí studovat a pracovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.

Tato zkouška má 4 části (čtení a gramatika, psaní, poslech, mluvený projev), přičemž ve stejný den kandidáti vykonávají čtení s gramatikou, psaní a poslech a ústní část většinou v jiný den za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. Úspěšné složení této zkoušky poukazuje na velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny a studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací. Splňuje vstupní požadavek na znalost angličtiny většiny univerzit ve Velké Británii. 

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Čtení/užití anglického jazyka (90 minut) - 40 %
 2. Psaní (90 minut) - 20 %
 3. Poslech (40 minut) - 20 %
 4. Rozhovor (15 minut pro dvojici kandidátů) - 20 %

 

CPE - Certificate of Proficiency in English (C2) - expert

Cambridge English: Proficiency neboli Certificate of Proficiency in English (CPE) je nejnáročnější a nejdéle používaná jazyková zkouška na úrovni rodilého mluvčího. Ověřuje znalost tohoto jazyka na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Tato zkouška testuje praktickou znalost angličtiny na nejvyšší úrovni pokročilosti a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.  Znamená vysokou úroveň znalostí a splňuje vstupní požadavek na jazykovou kvalifikaci na univerzitách ve Velké Británii a velkém počtu univerzit v ostatních anglicky mluvících zemích a je uznávaná v širokém měřítku různými institucemi v zahraničí. 

Tato zkouška má 4 části (čtení a gramatika, psaní, poslech, mluvený projev), přičemž ve stejný den kandidáti vykonávají čtení s gramatikou, psaní a poslech a ústní část většinou v jiný den za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. Tato kvalifikace prokazuje schopnost angličtinu plynule používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních situacích. Jedná se o nejvyšší úroveň v rámci cambridgeských zkoušek.

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Čtení/užití anglického jazyka (90 minut) - 40 %
 2. Psaní (90 minut) - 20 %
 3. Poslech (40 minut) - 20 %
 4. Rozhovor (16 minut pro dvojici kandidátů) - 20 %
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council