Čekejte prosím...

Mezinárodní zkoušky - LCCI

LCCI - London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (LCCI) jsou mezinárodní zkoušky zajišťované pro Londýnskou komoru obchodu a průmyslu společností Pearson Education Limited. Na obecnou angličtinu jsou zaměřené testy JETSET ESOL, které lze skládat na 8 úrovních odpovídajících pokročilostem Foundation a pre A1 až C2. Povinné součásti zkoušky jsou test z porozumění poslechu, čtenému textu a psaní, přičemž ústní zkouška je volitelná.

Pro děti a mládež je vhodná vezre JET (Junior English Tests), pro dospělé verze SET (Senior English Tests).  Alternativní zkouškou z obecné angličtiny je ELSA, která je jednotná pro všechny pokročilosti a hodnocená bodově. Na obchodní angličtinu je zaměřena EFB, kterou je možné skládat na úrovních A2/B1 až C1/C2.

V České republice je organizují akreditovaná zkoušková centra. Zkoušky jsou zařazeny do seznamu standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství a od úrovně B1 tedy v České republice uznávány např. pro nahrazení zkoušky z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky. V pokročilých úrovních, zpravidla od C1, jsou rovněž uznávány také řadou zahraničních univerzit jako doklad o splnění  jazykové úrovně nezbytné pro studium. U řady mezinárodních společností jsou zkoušky důležitým dokladem při přijímání uchazečů i následnou součástí firemního vzdělávání. Certifikát LCCIneomezenou platnost.


JETSET ESOL 

JETSET ESOL je zkouška zaměřená na obecnou angličtinu, kterou lze skládat na 8 úrovních pokročilosti - Foundation a pre A1 až C2.

 

ELSA - English Language Skills Assessment

ELSA je alternativní zkouškou z obecné angličtiny, která je jednotná pro všechny pokročilosti. Základní jazykové dovednosti - porozumění poslechu a čtenému textu, psaný a ústní projev jsou bodovány coby samostatné moduly a zkouška může sestávat z libovolné kombinace modulů.

 

EFB - English for Business

EFB je spojená s obchodní angličtinou a je možné ji skládat na 4 úrovních, odpovídajících pokročilostem A2/B1 až C1/C2. Povinně se prověřuje psaní a čtení, volitelně je možné zkoušku doplnit o část zaměřenou na poslech a část hodnotící mluvený projev.

 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council