Čekejte prosím...

Mezinárodní zkoušky - TOEFL

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je mezinárodně uznávaná jazyková zkouška z angličtiny pro akademické účely, kterou nabízí americká testovací organizace Educational Testing Service (ETS). Hlavním cílem zkoušky je ohodnotit úroveň znalostí anglického jazyka u uchazečů o studium v angličtině, u nichž není angličtina rodným jazykem.

Je vhodná pro studenty se střední a vyšší pokročilostí jazyka, přičemž jednotlivé stupně odpovídají úrovním  B1 - C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Test posuzuje všechny4 základní jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvení a psaní i praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby. Dosaženou úroveň vyjadřuje bodové skóre od 0 (žádné znalosti) do 120 (vynikající znalosti) v každé z měřených dovedností.

Na zkoušku TOEFL je možné se přihlásit individuálně ve veřejném zkouškovém centru v Praze nebo Ostravě, případně ji absolvovat hromadně v některé z jazykových škol, jiných vyšších škol nebo institucí spolupracujících s ETS. Všichni, kteří danou zkoušku absolvují úspěšně, obdrží certifikát, který je platný 2 roky od data vykonání zkoušky. Zkouška je uznávána na více než 9 000 univerzitách po celém světě.


TOEFL iBT - Internet-Based Test

TOEFL iBT se testuje na počítači vybaveném sluchátky a mikrofonem připojeném k internetu v certifikovaných testovacích centrech, kdy se nahrávky mluveného projevu uchazeče odesílají k vyhodnocení externím zkoušejícím.

 

TOEFL ITP - Institutional Testing Programme

TOEFL ITP se využívá pro interní testování v rámci organizace, kde se hodnotí jen poslech, četba, slovní zásoba a gramatika. Test tedy neposkytuje stejný výsledek a oprávnění jako oficiální zkouška TOEFL iBT.

 

 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council