Čekejte prosím...

Mezinárodní zkoušky - TOEIC

TOEIC - Test of English for International Communication

Test of English for International Communication (TOEIC) je v současnosti nejčastěji skládanou  zkouškou z anglického jazyka prověřující schopnost komunikace ve firemním a podnikatelském prostředí organizovaná americkou společností Educational Testing Service (ETS). Každý rok tyto testy absolvuje více jak 7 milionů uchazečů a jeho výsledky jsou uznávány více než 10 000 firmami a korporacemi po celém světě. 

Otázky jsou založené na reálných situacích a případech z praxe. Zkouška má formát auditového testu, neboť kandidáti na všech úrovních pokročilosti skládají stejný test. Zkouška se soustředí na praktickou slovní zásobu na pracovišti a má dvě na sobě nezávislé části. TOEIC Listening and Reading měří znalost čtení a poslechu a TOEIC Speaking and writing testuje porozumění mluvenému a psanému projevu. Je možné skládat pouze jednu nebo druhou část nebo postupně oba testy. Zkouška probíhá u počítače se sluchátky a mikrofonem, nahrávky odpovědí zkoušeného jsou následně vyhodnocovány náhodně vybranými vyškolenými zkoušejícími.

Test měří jazykové znalosti na úrovních A1 - C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)a k hodnocení pokročilosti se používá bodové skóre. V České republice je možné se ke zkoušce přihlásit individuálně ve veřejných zkouškových centrech v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Pardubicích nebo ve Zlíně, případně ji absolvovat skupinově v některé z jazykových škol, jiných vyšších škol nebo firem spolupracujících s ETS.

Zkouška je v České republice oficiálně uznávána Ministerstvem školství. Absolvent po vykonání zkoušky obdrží detailní hodnocení ověřených znalostí a dosaženého výsledku. Certifikát o složení zkoušky je kandidátovi vydán na vyžádání a jeho platnost je omezena na 2 roky. 


TOEIC Listening and Reading 

TOEIC Listening and Reading měří jazykové schopnosti na úrovních A1 až C1 a soustředí se na testování poslechu s porozuměním a čtení textu s porozuměním.

 

TOEIC Speaking and Writing

TOEIC Speaking and Writing se zaměřuje na mluvenou a psanou formu jazyka na úrovních A1 až C1.

 

TOEIC Bridge

TOEIC Bridge je méně náročná varianta pro začátečníky až středně pokročilé (A1 - B1), která testuje pouze porozumění poslechu a čtenému textu. 

 

 

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council