Čekejte prosím...

Nejznámější anglické idiomy

Pokud jste se v anglickém textu setkali s frázemi, které Vám po doslovném překladu nedávaly smysl, pak jste s největší pravděpodobností narazili na idiomy, kterých je v anglickém jazyce spousta. Idiomy jsou slovní spojení, která nelze pochopit pouze překladem jednotlivých slov do českého jazyka. Jejich význam často pochopíte pouze v daném jazyce.

V češtině můžeme dát za příklad frázi: "Je to pro mě španělská vesnice". Pokud se ho budeme snažit přeložit do angličtiny, pravděpodobně narazíme. Doslovný překlad samozřejmě zvládne každý začátečník: "It is a Spanish village for me". Toto spojení však rodilý mluvčí vůbec nepochopí. V angličtině existuje jiný idiom s podobným významem: "It is all Greek to me".

Některá idiomatická spojení se táhnou napříč jazyky. Jedním z takových spojení je: "to feel something in one´s bones", v překladu "cítit to v kostech". Toto spojení existuje i v jiných jazycích. Další idiomy se těmto zdánlivě podobají, jejich historie je však daleko kratší. Někdo si takovéto spojení pravděpodobně všiml v jiném jazyce, doslovně ho přeložil a začal ho používat. Takové se buď uchytí nebo zanikne. Příkladem by mohlo být např. spojení: "Není to můj šálek čaje"., v překladu "It is not my cup of tea". To k nám v posledních letech přišlo z angličtiny. 

Idiomům se někdy podobají metafory. Na rozdíl od metafory lze idiomatické spojení jen těžko pochopit pouze z významu slov. Dalším rozdílem je to, že v idiomatických spojeních nelze zaměnit jednotlivá slova za jiná. Jedním z dalších rysů idiomatických spojení je ta skutečnost, že ne vždy se řídí danými gramatickými pravidly, a přitom lze použít ve spisovné angličtině. Navíc ne každý idiom lze použít kdykoliv se nám zachce.

U mnohých idiomatických spojení je lepší zůstat u pasivní znalosti, tzn. stačí jim rozumět, když na ně někde narazíme. Některé idiomy jsou totiž značně zastaralé a pokud bychom je použili v běžné konverzaci, byli bychom spíše k smíchu. Užívání idiomů tedy má svá pravidla. I když anglické idiomy znáte, dávejte si pozor, zda je umíte správně zasadit do věty a jejího významu. Uvedeme si ty nejčastější anglické idiomy se správným překladem do českého jazyka.

A gift from the gods dar od boha; nečekaná výhoda
Ants in pants mít roupy / neposedět
A little bird told me.  Štěbetají si to vrabci na střeše. 
A load of rubbish  snůška nesmyslů 
A mine of information  chodící kniha; všechno ví 
A needle in a haystack  jehla v kupce sena 
A nervous wreck  uzlíček nervů; nervák 
A safe bet  sázka na jistotu; tutovka 
A storm in a teacup  bouře ve sklenici vody 
Accidents will happen.  Nehody se stávají. Měli byste počítat se vším. 
All good things must come to an end. Všechno dobré jednou končí.
All talk, no action. Skutek utek.
Another cup of tea jiná věc; mimo téma 
As sure as eggs are eggs. Tak jako, že se xxx jmenuju. 
Ask for the moon požadovat nemožné
At the end of the day na konec; ve výsledku 
Bad form nezdvořilý
Bag of bones kost a kůže
Bag of nerves uzlíček nervů; nervák
Bark up the wrong tree plakat na špatném hrobě
Be a lemon Je to krám.; Je to k ničemu.
Be a pain in the neck jít někomu na nervy
Be a piece of cake být snadné; To je hračka.
Be a peach být velmi příjemný
Be a rat být krysa; špatný člověk; dělat podrazy
Be a smart cookie být bystrý, pohotový
Be a turkey být hloupý, natvrdlý
Be as cool as a cucumber studený jako ryba; nic ho nerozhází; chladnokrevný
Be chicken bát se; být vystrašený
Be foxy být přitažlivý
Be hot-headed být horkokrevný; horká hlava; výbušný; rychle se rozzlobit
Be in a jack  být v průšvihu 
Be in the black být solventní; mít dost peněz na zaplacení všech závazků
Be in the pink být krev a mléko
Be in the red mít dluhy; nebýt solventní
Be out of the question vyloučeno; nepřichází v úvahu
Be the top banana být nejdůležitější osobou z nějaké skupiny
Be white as a sheet být bílý jako křída
Be yellow bát se
Beat about the bush  chodit okolo horké kaše
Beat a dead horse  házet na stěnu hrách / házet perly sviním
Better safe than sorry.  Opatrnosti nikdy nezbývá. Dvakrát měř a jednou řež. 
Bite your tongue držet jazyk za zuby
Break a leg! Zlom vaz! Hodně štěstí! 
Bring home the bacon vydělávat si na chleba / živobytí.
Burn one's bridges behind one pálit za sebou mosty 
Bury the past udělat tlustou čáru za minulostí; začít znova 
Butter wouldn't melt in her mouth.  Vypadá jako neviňátko. 
Butterflies in your stomach  někdo je kvůli něčemu nervózní; běhají po něm mravenci 
Chicken zbabělec
Chicken out zbaběle vycouvat
Copycat  napodobenina / opičící se papoušek
Cry me a river. Klidně se snaž, ale moje sympatie nedostaneš. 
Cry wolf vyvolávat planý poplach 
Dead as a doornail nepoužitelný
Decline and fall  vzestup a pád 
Dog's life  psí život 
Don't judge a book by its cover.  Nesuď knihu podle obalu. 
Don't put all your eggs in one basket. Nesázej na jednoho koně. Nevsázej vše na jednu kartu.
Down to the wire za 5 minut 12
Dry run nanečisto
Eager beaver horlivec
Early bird catches the worm. Ranní ptáče dál doskáče.
Eat like a bird jíst jako vrabec; jíst málo
Eat like a horse jíst hodně
Eat like a pig neumět se chovat u stolu; jíst jako prase
Every man is the architect of his own fortune. Každý svého štěstí strůjce.
Every rose has its thorn.  Každá růže má svůj trn.
Face the music převzít zodpovědnost za činy
Face up to a failure  smířit se s porážkou
Feel blue mít deprese
Feel something in one's bones  cítit to v kostech 
Fishy divný; podezřelý 
For God’s sake  Panebože! Proboha! 
Get ahead  dělat kariéru 
Get hold of the wrong end of the stick  vzít věc za špatný konec
Get the chop být propuštěn
Give rein nechat volnou ruku 
Go the dogs jít od desíti k pěti
Has the cat got your tongue?  Došli ti slova? Oněměl jsi? 
Have a bee in one's bonnet  mít brouka v hlavě 
Have ants in one's pants mít roupy; být neposedný 
Have goose pimples/bumps mít husí kůži
Have heart in mouth být extrémně vyděšený
Have the guts  mít odvahu 
have one's fingers in many pies dělat mnoho různých věcí najednou
Heaven on earth ráj na zemi 
Hit the nail on the head uhodit hřebík na hlavičku 
Hold one's tongue držet jazyk za zuby
Hold your horses!  Neukvapuj se! / Zadrž! 
Holy cow! Ty jo! 
Hunger is the best sauce. Hlad je nejlepší kuchař.
I wasn't born yesterday.  Nejsem včerejší.
It cost me an arm and a leg.  peněz jak za kozu 
It doesn't ring a bell.  To mi nic neříká. 
It’s a mixed blessing.  Má to svá plus i mínus.
It's a storm in teacup. Z toho mráčku nezaprší.
It's about as broad as it's long.  To je jako prašť a uhoď.
It's all Greek to me.  Je to pro mě španělská vesnice.
It's always darkest before the dawn.  Nic není tak zlé, jak to vypadá.
It´s not good crying over spilt milk.  Neplač nad rozlitým mlékem. 
It's not my cup of tea.  Není to můj šálek kávy. 
It's raining cats and dogs.  Padají trakaře. Žení se všichni čerti. 
kick the bucket zaklepat bačkorami; zemřít
Kill two birds with one stone  zabít dvě mouchy jednou ranou 
knock your soft off vyrazit dech
Last straw  poslední kapka
Lead someone by the nose vodit někoho za nos
Leave no stone unturned nenechat kámen na kameni 
Lend someone an ear poslouchat někoho
Let sleeping dogs lie.  Nedráždi hada bosou nohou. 
Let the cat out of the bag  pustit si pusu na špacír / prozradit tajemství
Life is not a bowl of cherries. Život není procházka růžovým sadem. 
Like a bolt from the blue  jako blesk z čistého nebe 
Live in clover žít jako v bavlnce
Lose heart  ztrácet odvahu 
Lower one's sights  slevit z nároků 
Make a beeline  namířit si to přímo 
Make a mountain out of a molehill  dělat z komára velblouda
Make one‘s day  udělat někoho šťastným 
Mind your own business.  Starej se o své. Hleď si svého. 
My hair is standing on end.  Vlasy mi hrůzou stávají na hlavě. 
Never say never. Nikdy neříkej nikdy.
No pain, no gain. Bez práce nejsou koláče.
Nobody cares two hoots about it. Po tom ani pes neštěkne.
Not for all the tea in China ani za nic na světě
Not to have anything between the ears být hloupý
Nothing ventured, nothing gained. Risk je zisk.
On the dot  dochvilný; na minutu přesný 
Once in a blue moon  jednou za uherský rok 
Pigheaded  tvrdohlavý 
Promise the moon  slíbit modré z nebe 
Push up daisies být po smrti
Put it in a nutshell jednoduše řečeno; v kostce
Put the cart before the horse  stavět dům bez střechy 
Relieve one's feelings nechat průchod citům
Rest on one's laurels  usnout na vavřínech 
Round the bend nemít všech pět pohromadě
Save your breath. Přestaň zbytečně mluvit.
See red vidět rudě; být rozzuřený
Sell like hot cakes jít na dračku
Shake like leaf třást se jako osika 
Shoot yourself in the foot způsobit problémy sám sobě
Shame on you! Styď se!
Sing a different song změnit názor
Sink or swim. Buď, anebo. Hop nebo trop.
Take forty winks  dát si dvacet
Take the reins  převzít vedení 
Takes one to know one. Ty máš co říkat.
Taste your own medicine  spadnout do vlastní jámy 
That's a different kettle of fish.  To je něco jiného. / To je jiná káva. 
That's about the limit.  To je totální nestydatost. 
The apple of discort  kámen úrazu 
The back of beyond zapadákov
The common knowledge všeobecné znalosti 
The lion's share  největší podíl 
The moment of truth okamžik pravdy 
The opium of the people  náboženství; opium lidstva 
The rat race pachtění se za penězi
Things are going from bad to worse.  Jde to od desíti k pěti.
Walk on eggshells chodit kolem po špičkách; velice opatrně 
Wear your heart on your sleeve  mít srdce na dlani 
Work like a dog  dřít jako kůň 
What a shame jaká škoda
Work upon razit si cestu vzhůru
You are right to do so. Máš právo se tak chovat.
You can't have your cake and eat it. Nemůžeš mít všechno.
You know what they say. Víš, co se říká.
You'll laugh on the other side of your face. On tě ten smích přejde.
You're barking up the wrong tree. Pláčeš na špatném hrobě.
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council