Metoda CLIL - Content and Language Integrated Learning

Content and Language Integrated Learning neboli Obsahově a jazykově integrované učení patří k významným trendům současného vzdělávání. Integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka, dochází tedy k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Příkladem může být integrace angličtiny a ICT, kde ICT je prostředkem k výuce jazyka, přičemž se studenti neustále učí používat nově nabyté vědomosti ve fungování ICT. Mezi výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Studenti používají cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí, a ne v uměle vykonstruovaných situacích. Jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka.

Výuka metodou CLIL je dost často nesprávně interpretována jako výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce nebo jako výuka jazyka na základě témat z odborných předmětů, tj. na základě mezipředmětových vztahů. V prvním případě jde o bilingvní, resp. cizojazyčnou výuku nejazykového předmětu, při které je u studentů nezbytným předpokladem znalost cizího jazyka. Cílem není získat primárně nové znalosti v cizím jazyce, ale především v nejazykovém předmětu, nabízené prostřednictvím cizího jazyka. Ve druhém případě jde o mezi předmětové vztahy, kde učitel využívá znalosti studentů z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka. V tomto případě není cílem hodiny získat nové znalosti v nejazykovém předmětu. 

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY 2020

Právě probíhá zápis do letních intenzivních kurzů angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 2240 Kč (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 7. července 2020 (úterý)

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 15 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK

British Council

Oxford Bookshop