Čekejte prosím...

Mezinárodní zkoušky - IELTS

International English Language Testing System (IELTS) je mezinárodní testovací systém z angličtiny společně provozovaný British Council, IDP, IELTS Australia a Cambridge English Language Assessment (CELA). Je to jedna z nejznámějších zkoušek jazykové způsobilosti v anglickém jazyce, kterou každý rok absolvuje více než 2 miliony uchazečů. Uznává ji více než 8000 organizací po celém světě, mezi něž se řadí vládní, akademické i zaměstnanecké instituce. Je jedinou jazykovou zkouškou, která je akceptována pro imigrační účely v zemích, jež jazykovou zkoušku vyžadují.

Testuje všechny 4 základní jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvení a psaní i praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby. Vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Test je jednotný pro všechny pokročilosti, dosaženou úroveň vyjadřuje bodové skóre od 0 (žádné znalosti) do 9 (vynikající znalosti) pro každou ze 4 hodnocených dovedností, přičemž jednotlivé stupně odpovídají úrovním A2 - C2

Pozitivní tedy je, že alespoň při základní znalosti anglického jazyka v podstatě nelze zkoušku nesložit. Může se však stát, že nedosáhnete na potřebný počet bodů, pokud již máte v plánu použít certifikát za nějakým konkrétním účelem. Tato zkouška existuje ve dvou verzích, z nichž jedna testuje všeobecnou angličtinu, druhá pak angličtinu pro akademické účely.

Akademickou verzi budete zpravidla potřebovat, pokud se chystáte studovat na některé z univerzit v anglicky mluvících zemích. Všeobecná verze je třeba u neuniverzitního vzdělání nebo pokud se chystáte žít v zahraničí. Zkušební testy IELTS naleznete na oficiálních stránkách IELTS.

Mnoho britských univerzit vyžaduje od zahraničích uchazečů dosažení daného skóre právě v této zkoušce. Zkouška také slouží k prokázání jazykových znalostí na imigračních odděleních ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu a Kanadě. Výhodou je, že nemusíte dosáhnout určité úrovně, abyste u zkoušky uspěli. V případě, že volíte obecnou verzi, vyhnete se tréninku testových dovednosti pro akademickou sféru.

V České republice zkoušku vypisují jednou za 1 až 2 měsíce centra British Council v Praze a v Brně. V obou případech je cena zkoušky mezi 6000 a 7000 Kč. Některá zkoušková centra nabízejí i možnost skládat IELTS zkoušky na počítači, přičemž není rozdíl v obsahu ani ceně zkoušky oproti papírové verzi. Kromě většího komfortu je dalším bonusem dřívější obdržení výsledků než v případě papírové verze zkoušky.

Všichni, kteří danou zkoušku absolvují úspěšně, obdrží certifikát, který je platný pouze 2 roky od data vykonání zkoušky. Přesto se v zahraničí těší velké oblibě.


IELTS Academic 

IELTS Academic je vhodná pro uchazeče o vysokoškolské studium nebo vykonávání akademických či zdravotnických profesí v anglicky mluvících zemích. Zkouška testuje všechny 4 základní jazykové dovednosti.

 

IELTS General Training 

IELTS General Training ověřuje praktickou znalost angličtiny v každodenním životě. Je určen pro zájemce o středoškolské studium, pracovní programy nebo imigraci do Austrálie, Kanady, na Nový Zéland a do Velké Británie.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council