Čekejte prosím...

Nejlepší slovníky na internetu

Pokud jste se začali učit cizí jazyk nebo už se studiu věnujete několik let, jistě nastanou chvíle, kdy budete potřebovat použít slovník pro překlad něčeho, co jste viděli nebo slyšeli nebo budete chtít zjistit, jak se co řekne v případě, že se chcete domluvit. Jestliže cestujete, můžete využít konverzační příručku s několika základními frázemi, pokud se ovšem budete chtít zdokonalovat v daném jazyce, budete potřebovat slovník mnohem větší.

V dnešní uspěchané době je ovšem nejjednodušší využít slovníky na internetu, které jsou volně přístupné a můžeme je tak kdykoli použít, pokud je máme např. v mobilním telefonu. Jistě se s nimi díky jednoduchému užívání rychle seznámíte a budete je moci efektivně využívat pro zdokonalování Vašeho cizího jazyka.

Slovníky se dají využít nejen k překladům, ale také k procvičení výslovnosti. U každého kvalitního slovníku je za hledaným výrazem fonetický přepis a většinou i symbol zvuku, na který stačí kliknout kurzorem a uslyšíte jeho přesnou výslovnost. Slovníky můžeme rozdělit do dvou kategorií:

1. Překladové (dvojjazyčné) - čeština - angličtina: tento typ slovníku Vám pomůže, pokud si potřebujete anglický výraz přeložit do češtiny nebo hledáte jeho anglický ekvivalent pro české slovíčko.

Anglicko-český Slovník (https://www.anglickoceskyslovnik.cz/)

Anglicko-český a česko-anglický slovník, který vám je k dispozici online a zdarma obsahuje přibližně 150 tisíc překladů anglických slov.

Bab.la (https://cs.bab.la/slovnik/anglicky-cesky/)

Web Bab.la je interaktivní jazykový portál, který zcela zdarma nabízí překladové slovníky, slovíčka na kartičkách, jazykové testy a jazykové hry. Funguje na podobném principu jako Wikipedie, což uživatelům umožňuje spoluvytvářet obsah a poskytovat zpětnou vazbu.

Dict (https://www.dict.com/cz)

Tento kvalitní a přehledný překladový slovník obsahuje obrovskou škálu slovní zásoby více než 30 světových jazyků. Vysvětluje gramatiku i sémantiku slova, použití s příklady a český překlad. Pokročilejší studenti ocení sekci „užití slov“, která se věnuje správnému užití podobných slov nebo slov, která mají v češtině stejný význam.

Google Překladač (https://translate.google.cz/)

Platforma Googlu nabízí tento velmi užitečný překladač, do kterého můžete vkládat celé části textů, a ty jsou pro vás zdarma automaticky přeloženy, ovšem je nutné počítat s množstvím gramatických odchylek, protože se jedná o strojový překlad. Tento překladač je tedy výhodné využít pro získání hlavní myšlenky textu, ale určitě by nebylo dobré prezentovat se jeho výslednými překlady. 

Lingea (https://slovniky.lingea.cz/)

Jednou z nejznámějších a nejlepších firem specializujících se na tvorbu slovních databází je Lingea. A stejná společnost nezapomíná ani na svou velmi podařenou online verzi, která je zdarma přístupná všem internetovým uživatelům. Obsah pro slovník na Seznamu dodávají právě oni. Na jejich stránkách najdete zdarma v podstatě totožný slovník s tím na Seznamu.

Seznam (http://slovnik.seznam.cz/)

Seznam je asi nejznámější a nejpoužívanější překladový slovník, který prošel za dobu své existence výraznou modernizací. Je přehledný, obsahuje kvalitní slovní zásobu a nabízí funkci transkriptu, výslovnosti i jednoduché gramatiky.

Slovníček (https://www.slovnicek.cz/)

Je to jednoduše zpracovaný překladový slovník čítající slušný počet světových jazyků.

Slovník (http://www.slovnik.cz/)

Jedná se o nejzákladnější slovník s jednoduchým zadáváním klíčových slov, které potřebujete přeložit. Slovník.cz zřejmě zaspal dobu, graficky je totiž jednoduchý, a zdá se, že ho již pár let nikdo neaktualizoval. Přesto má opravdu širokou slovní zásobu, a pokud hledáte marně překlad nějakého slova, a už nevíte kudy kam, určitě ho můžete vyzkoušet.

Word Reference (https://www.wordreference.com/czen/)

Stránky umožňují překládat slovíčka a krátká slovní spojení z hromady světových jazyků do češtiny a naopak.

2. Výkladové (jednojazyčné) - angličtina - angličtina: v těchto slovnících najdete anglickou definici k anglickému slovíčku, díky využití tohoto slovníku máte možnost dále si zlepšovat angličtinu a aktivně rozšiřovat svou slovní zásobu, tyto slovníky se samozřejmě hodí pro studenty s vyšším stupněm pokročilosti, vzhledem k tomu, že jsou pouze v cizím jazyce. 

Abbreviations (https://www.abbreviations.com/)

Jedná se o největší a nejobsáhlejší vyhledávač akronym, zkratek a iniciálů. Pomůže Vám dešifrovat neznámé anglické zkratky z nejrůznějších oborů i oblíbené sms zkratky – tzv. texting lingo. Výklad zkratky si můžete nechat přeložit do mnoha cizích jazyků.

Acronym Finder (https://www.acronymfinder.com/)

Tento odkaz může být velmi užitečný těm, kteří hledají anglické zkratky. Do jednoduchého vyhledávače zadáte zkratku a získáte její možné významy v různých kontextech i krátké definice. Hledat můžete také americké a kanadské poštovní kódy (zip codes) nebo internetové zkratky.

Cambridge Dictionaries Online (http://dictionary.cambridge.org)

Je to klasický, přehledný a velmi podrobný výkladový slovník z vydavatelství Cambridge, který patří k těm nejlepším. Má neuvěřitelně širokou slovní zásobu, britskou i americkou výslovnost, jasné vysvětlení, a u každého slovíčka ukazuje, jak moc těžké je, tzn. pro jakou úroveň angličtiny se hodí. Najdeme v něm ukázkové věty, idiomy, pomáhá s časováním sloves, určováním počitatelnosti či nepočitatelnosti podstatných jmen, atd.

Collins Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/)

Jedná se o prvotřídní velmi podrobný slovník, ať již pohledáváte výkladový slovník, slovník synonym či antonym nebo jisté gramatické vychytávky. Dokonce zde najdete i video výslovnost a můžete si vybrat mezi britskou a americkou angličtinou.

Dictionary (https://www.dictionary.com/)

Je to výtečný anglický výkladový slovník. Kromě vyčerpávajícího výkladu zadaných slov či sousloví disponuje i články na zajímavá témata týkající se původu slov či slovních kuriozit.

Dictionary Link (http://www.dictionarylink.com/)

Jedná se o seznam slovníků a thesaurů, ve kterých vám stránka vyhledá zadané slovíčko bez toho, aniž byste je museli po jednom procházet. Jedná se tedy o jakýsi „hyperslovník“. Hledané slovo vysvětlí a většinou uvede všechny možné vazby, které se ke slovu pojí. Slovíčko je vysvětleno i na příkladech. Zabývá se i různými jazykovými rovinami dle vybraného slovníku (např. slangovým užitím slova).

Forvo (https://forvo.com/)

Jedná se o slovník výslovností s autentickými nahrávkami pocházejícími od skutečných rodilých mluvčích ze všech koutů světa. U zadaného slova tedy nenajdete pouze "queen´s English, ale skutečnou výslovnost, která je rozdělena podle toho, odkud daný mluvčí pochází. Kromě běžných slov a slovních spojení zde najdete i výslovnost jmen, míst, známých lidí nebo obchodních značek. 

The Free Dictionary (http://www.thefreedictionary.com/)

Tento anglický výkladový slovník Vám nabídne transkript, výslovnost i gramatiku hledaných slovíček. U každého výrazu také vyhledá velké množství složitějších idiomů a frází. Kromě toho můžete využít slovník zkratek, idiomů, financí, práva aj. i možnost vytvoření své vlastní stránky, dodávání vlastních značek apod.

Lexico (https://www.lexico.com/)

Velmi obsáhlá a propracovaná stránka se širokým zaměřením je vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Nabízí gramatiku, skvěle napsané články nebo slovník. 

Macmillan Dictionary (http://www.macmillandictionary.com/)

Tento slovník má přehlednou grafiku, dobré a kvalitní zpracování definic a kombinaci slov a frází, ve kterých hledané slovíčko můžete najít. Nabídne Vám výslovnost, transkript, gramatiku, synonyma a příbuzná slova hledaného výrazu, stejně tak i množství složitějších idiomů a frází.

Merriam-Webster (https://www.merriam-webster.com/)

Ať už hledáte výkladový nebo srovnávací slovník, tento tradiční anglický slovník by neměl zůstat opomenut. I po téměř dvou stech letech fungování se totiž jedná o Rolls-Royce mezi slovníky. 

Ozdic (http://www.ozdic.com/)

Kolokační slovník neboli souslovník je typ slovníku, který obsahuje zavedená sousloví dvou a více slov, která se na sebe v daném tvaru pojí. Pokročilý uživatel angličtiny by měl v případě potřeby vědět, kde dobrý kolokační slovník najít.

Pons (https://en.pons.com/translate)

Pons Online Dictionary nabízí několikajazyčný on-line přístupný webový slovník. Kromě klasických slovníků z němčiny či angličtiny do různých jazyků (španělština, ruština, francouzština, slovinština, italština či polština) zde najdete také obrázkový anglicko-německý a německo-anglický slovník s vysvětlujícími obrázky a popisky.

Skell (https://skell.sketchengine.co.uk/)

Skell není slovník jako takový, ale spíše něco jako kvazislovník, tzn. jakási „doplňková“ stránka ke slovníkům. Do vyhledávače napíšete slovíčko a vyskočí vám příklady užití ve větách, s vámi hledaným slovem nejčastěji používaná podstatná jména, přídavná jména, slovesa nebo přehled podobných slov.

Synonym (https://www.synonym.com/)

Další bezvadný slovník, tentokrát synonym a antonym. Nejenže Vám určí druh slova, ukáže výslovnost a podá definici hledaného výrazu, ale také Vám nabídne několik slov podobného a opačného významu. Zajímavý je výklad původu hledaného slova.

Synonymy (http://www.synonymy.com/)

Jedná se o jednoduchý slovník synonym. Zadáte hledaný výraz a vyskočí vám synonyma dle kontextu. Rychle, jednoduše, přehledně. 

Thesaurus (https://www.thesaurus.com/)

Tento perfektní slovník synonym nabízí velké množství slov stejného či podobného významu ve všech různých kontextech užívání. Hledáte-li vhodný slovník synonym, Thesaurus by měl být na špičce pomyslného žebříčku, co se kvality týká.

Urban Dictionary (https://www.urbandictionary.com/)

Slovník Urban Dictionary je skvost mezi slovníky, neboť se od konkurence liší tím, že uživateli nabídne odpovědi na slovíčka či fráze, jež jsou spíše slangového charakteru. Nezřídka na něm můžeme spatřit obhroublé až sprosté výrazy, jež byly proslaveny třeba nějakým filmem nebo písní. Každopádně skvělý pomocník ve chvílích, kdy již nevěříte, že vysvětlení hledaného sousloví dokážete najít.

Wordnik (https://www.wordnik.com/)

Wordnik je anglický slovník online. Zadáte slovo či frázi a slovník vám napíše spoustu definic a synonym hledaného výrazu včetně jeho původu.

Your Dictionary (https://www.yourdictionary.com/)

Jedná se o anglické překladové online slovníky různých jazyků a zaměření zdarma. U hledaných slov najdeme jejich výslovnost, použití ve větách, jejich původ, synonyma nebo citace. 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council