Čekejte prosím...

Mezinárodní cambridgeské zkoušky - Odborná angličtina - Professional English

CAMBRIDGE ENGLISH - Cambridge English for Speakers of Other Languages

Mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky – Cambridge English for Speakers of Other Languages (Cambridge ESOL), které po celém světě zajišťuje University of Cambridge a pro Českou republiku Britská rada (British Council), jsou určeny všem, kteří se učí anglicky a jejichž mateřským jazykem není angličtina.

Jsou uznávány univerzitami, zaměstnavateli, mezinárodními organizacemi i vládami po celém světě. Mohou být vstupní bránou k vyššímu vzdělání i lepším pracovním příležitostem a zvýšit možnost cestování. Zájemci se mohou zaregistrovat ke cambridgeským zkouškám, aniž by museli doložit své vzdělání nebo zkoušku nižší úrovně.

Testují všechny 4 základní jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvení a psaní i praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby, která je spjata s pracovním prostředím. V současné době lze absolvovat cambridgeské zkoušky jak v písemné, tak v online podobě, mají stejný formát a vedou k získání téhož certifikátu. Úrovně jednotlivých zkoušek z odborné angličtiny vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

V České republice zkoušky organizují autorizovaná testovací centra, složit zkoušky je ale možné i v dalších městech v partnerských institucích testovacích center. Všichni, kteří danou zkoušku absolvují úspěšně, obdrží certifikát, který je zasílán příslušnému zkouškovému centru přibližně 6 týdnů po zveřejnění výsledků. U počítačové verze jsou certifikáty k dispozici také po 6 týdnech od složení zkoušky. Výhodou je, že certifikát z odborné cambridgeské zkoušky má neomezenou platnost. Cambridgeské certifikáty mají mezinárodní prestiž a celosvětově je uznávají tisíce společností včetně renomovaných mezinárodních firem.


ILEC -  International Legal English Certificate (B2/C1)

Cambridge English Legal neboli International Legal English Certificate je cambridgeská zkouška z právnické angličtiny, která vznikla ve spolupráci Cambridge ESOL se společností TransLegal, jež je světovou jedničkou v oblasti práva. Je to mezinárodně uznávaná jazyková zkouška z právnické angličtiny, která je dokladem toho, že kandidáti zvládají anglický jazyk na vyšší středně pokročilé a pokročilé úrovni a jsou schopni ho používat v právnické praxi. Tato úroveň odpovídá zkouškám FCE a CAE a prokazuje určitou znalost právnického jazyka a jeho držiteli zvyšuje šance na trhu práce. Tato zkouška je určena těm, kdo používají angličtinu během schůzek, jednání a diskuzí na právnická témata a potřebují efektivním způsobem komunikovat s klienty a spolupracovníky z celého světa, Je uznávána také mnohými mezinárodními právnickými organizacemi. Skládá se ze tří částí. Ve stejný den probíhá testování čtení, psaní a poslechu, ústní část zkoušky se může konat v jiný den za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Čtení/psaní (70 minut)- 50 %
 2. Poslech (40 minut) - 25 %
 3. Rozhovor (16 minut pro dvojici kandidátů) - 25 %

 

ICFE -  International Certificate in Financial English (B2/C1)

Cambridge English Financial neboli International Certificate in Financial English je určena pro kandidáty s vyšší středně pokročilou a pokročilou úrovní anglického jazyka používaného ve finanční sféře. Je to relativně nová zkouška, která vznikla ve spolupráci Cambridge ESOL s ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), což je největší a nejrychleji se rozvíjející mezinárodní organizace sdružující odborníky na účetnictví. Je vhodnou jazykovou zkouškou pro ty, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v oblasti financí a je určena těm, kdo musí prokázat znalost anglického jazyka v oboru financí na vysoké úrovni a efektivním způsobem ji využívat v práci. Tato úroveň odpovídá zkouškám FCE a CAE a je pro všechny zájemce, jež prokáží perfektní znalosti ze všech čtyř jazykových dovedností na požadované úrovni. Zkouška má 3 části, přičemž ve stejný den probíhá čtení, psaní a poslech, v jiný den pak ústní část zkoušky za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

Části zkoušky (trvání) - hodnocení:

 1. Čtení/psaní (70 minut) - 50 %
 2. Poslech (40 minut) - 25 %
 3. Rozhovor (16 minut pro dvojici kandidátů) - 25 %

 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council